Bezpečnost práce s rozumem, nedělat papíry pro papíry!

Bc. Gabriela Čulíková, DiS.

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik a požární ochraně

Akreditovaný instruktor první pomoci

O mně

Vystudovala jsem vyšší odbornou školu v oboru územní samospráva a poté vysokou školu v oboru sociálně-právní činnost. I když se vystudovaným oborům ve své profesi přímo nevěnuji, pomohly mně zorientovat se legislativě, která je nezbytná pro mou práci školitele bezpečnosti práce a požární ochrany. V rámci komplexních služeb také nabízím školení první pomoci s praktickým nácvikem.

Má práce mě baví, svým klientům chci ukázat, že bezpečnost práce má svoji „lidskou tvář“ a lze ji prezentovat i jinak než v paragrafech a umět poskytnout první pomoc je důležité nejen v pracovním životě.