Bezpečnost práce s rozumem, nedělat papíry pro papíry!

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Roční prověrka je zákonnou povinností každého zaměstnavatele, jejím cílem je vyhodnotit rizika na pracovišti a je nedílnou součástí dokumentace BOZP, stejně jako školení, které ale ke splnění zákonné povinnosti nestačí. Roční prověrku, školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců provádím při jedné návštěvě.

Školení

 • Vstupní a periodická školení zaměstnanců
 • Vstupní a periodická školení vedoucích zaměstnanců
 • Osnovy pro školení zaměstnanců

Roční prověrka

 • Vyhodnocení rizik na pracovišti
 • Vyhodnocení rizik pro výběr a poskytování ochranných pracovních prostředků
 • Kontrola stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek
 • Kontrola bezpečnostních značení na pracovištích

Požární ochrana

Preventivní požární prohlídku objektu je provozovatel povinen zajistit nejméně jednou ročně a to prostřednictvím technika nebo odborně způsobilé osoby v požární ochraně. Školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek provádím zpravidla při jedné návštěvě nebo dle dohody s klientem.

Školení

 • Vstupní a periodická školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Odborná příprava požární hlídky a preventistů

Preventivní požární prohlídka objektů

 • Kontrola označení únikových cest
 • Kontrola rozmístění věcných prostředků PO (hasicí přístroje)
 • Kontrola požárních uzávěrů (požární dveře)
 • Kontrola revizních protokolů (elektro, plyn)

Další školení

K balíčku služeb je možné přidat další školení.

NECHCETE MĚNIT SOUČASNÉHO POSKYTOVATELE SLUŽEB?
NECHTE SI PROVÉST NEZÁVISLÝ AUDIT.

Audit

 • Analýza a zhodnocení současného stavu dokumentace a návrh řešení v souladu s právními předpisy nezávisle na současném poskytovateli služeb v oblasti BOZP a PO.

Cena

 • Cena nabízených služeb závisí na počtu zaměstnanců, provozované činnosti, počtu objektů.

KONTAKTUJTE OBCHODNÍ ASISTENTKU NEBO NÁM ZAŠLETE DOTAZ PŘES KONTAKTNÍ FORMULÁŘ A MY SE VÁM OZVEME.
Kontaktní formulář