Pracovnělékařské služby

V rámci spolupráce se společností provádím dohledy na pracovištích. Více